รางน้ำฝน

รางน้ำฝน ที่ทางร้านติดตั้งมี 3 ประเภทคือ (ภาพงานติดตั้งรางน้ำฝน)

1. รางน้ำฝนสังกะสี รางน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28, รางน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 26

2. รางน้ำฝนสเตนเลส รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด 304

3. รางน้ำฝนไวนิล

รูปทรง ของรางน้ำฝน

- แบบทรงนิยม ได้แก่ แบบ รางน้ำฝนทรงท้องรางโค้ง, รางน้ำฝนทรง ย ยักษ์, รางน้ำฝนทรงเหลี่ยม

แบบรางน้ำฝนทรงท้องรางโค้ง
แบบรางน้ำฝนทรงยอยักษ์
แบบรางน้ำฝนทรงเหลี่ยม
แบบรางน้ำฝนทรงท้องรางโค้ง
แบบรางน้ำฝนทรงยอยักษ์
แบบรางน้ำฝนทรงเหลี่ยม
แบบรางน้ำฝนทรงท้องรางโค้ง
แบบรางน้ำฝนทรงยอยักษ์
แบบรางน้ำฝนทรงเหลี่ยม

- แบบพับพิเศษ (** ราคาอาจสูงขึ้น ตามความยาวของชิ้นงาน)

 

ขนาดท้องรางน้ำฝน

1. ท้องรางขนาด 4 นิ้ว

ขนาดท้องราง

ท้องรางกว้างขนาด 4 นิ้ว

ฉากรับรางสูง 2.5 นิ้ว

(ดูราคารางน้ำฝน)

2. ท้องรางขนาด 5 นิ้ว

ท้องรางกว้างขนาด 5 นิ้ว

ฉากรับรางสูง 3 นิ้ว

(ดูราคารางน้ำฝน)

3. ท้องรางขนาด 6 นิ้ว

ขนาดท้องราง

ท้องรางกว้างขนาด 6 นิ้ว

ฉากรับรางสูง 4 นิ้ว

(ดูราคารางน้ำฝน)

 

รูปทรง ของท่อน้ำ (ดูตารางราคา) มีแบบ ท่อน้ำฝนแบบกลม ท่อน้ำฝนแบบกล่อง และท่อน้ำฝนเข้ารูปตามแบบ

1. ท่อน้ำฝนสังกะสี

2. ท่อน้ำฝนสเตนเลส

3. ท่อน้ำฝน PVC

ท่อน้ำฝน แบบกลม
ท่อน้ำฝน แบบกล่อง

อุปกรณ์เสริม ประสิทธิภาพของรางน้ำฝน (โทรสอบถามราคา 0-2589-4438)

- ตะแกรงกันใบไม้ ทำหน้าป้องกันใบไม้หล่นลงรางน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รางเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ บางครั้งก็เกิดสนิมที่ท้องรางแต่บริเวณปีกรางน้ำฝนยังปกติ ซึ่งใบไม้เหล่านี้จะอุดตันบริเวณปากท่อของราง หรือถ้าใบไม้มีปริมาณมาก ก็จะติดข้างอยู่ที่ตัวรางน้ำฝนทำให้น้ำฝนขังอยู่ที่ตัวรางน้ำฝนได้

ใบไม้จำนวนมากหล่นลงรางน้ำฝน
เกิดสนิมที่รางน้ำฝนเร็วกว่าปกติ
ป้องกันใบไม้หล่นบนรางน้ำฝนด้วยตะแกรงกันใบไม้

- ทาสีกันสนิม / สีรางน้ำฝน

สีขาว
สีน้ำตาล
สีน้ำเงิน
สีดำ

บริการ ดูแลรักษารางน้ำฝน (โทรสอบถามราคา 0-2589-4438)

- ซ่อมรางน้ำ / ท่อน้ำฝน

- ทำความสะอาดรางน้ำ / ท่อน้ำฝน

1345 ปากซอยประชาชื่น 41 ถ.ประชาชื่น
วงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800 โทร.0-2589-4438
© 2011 Copyright ร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน. All rigths reserved. Power by Gentle Soft Co.,Ltd.
รางน้ำ รางน้ำฝน กันสาด